Theorie

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen, samen met enkele andere documenten. Je mag alleen theorie-examen doen als je achttien jaar of ouder bent.

Het theorie-examen

Ja of nee? Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels').

Het praktijkexamen

Minimum leeftijd

Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen. Verklaring van rijvaardigheid Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, krijg je een Verklaring van rijvaardigheid. Verklaring van geschiktheid Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, krijg je een Verklaring van geschiktheid. Geen rijbewijs Je rijbewijsdocument krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont, tegen overlegging van onder meer je Verklaring van rijvaardigheid en geschiktheid.

Ook op het Internet zijn er websites te vinden met als onderwerp de verkeerstheorie. Deze websites geven u de gelgenheid om de verkeerstheorie alvast online te oefenen.

http://www.cbr.nl
http://www.rijexamen.com
http://www.gratistheorie.nl
http://www.driversonly.nl
http://www.vekabest.nl
http://www.testendrive.nl